Larsarholm.net

Reservasjonsrett – Et vilkårs-betinget ja

Foto: Scanpix

Publisert av Lars, 4. februar 2014 | Sist oppdatert: 17. februar 2014 16:15

Hvorfor si nei dersom man kan få i pose og sekk?

Reservasjonsrettdebatten lever i beste velgående. For 5 dager siden kunne VG rapportere at 165 ordførere sa klart nei til å innføre reservasjonsretten i sin kommune. Blant ordførerne fra Høyre sa 19 av 20 nei, kun Arvid Grundekjøn i Kristiansand sa ja. Lørdag kunne VG rapportere om at i en spørreundersøkelse gjort av InFact var 2 av 3 imot reservasjonsretten. Likevel var helseminister Bent Høie krystallklar i sin tale da han snakket med Aftenposten samme dag, hvor han sier at det ikke er noe diskusjonstema hvorvidt leger får reservasjonsrett.

Personlig er jeg svært positiv til abort generelt. Og allikevel så er jeg positiv til reservasjonsrett, så lenge det inngår endel vilkår.

Den meningen som majoriteten har er at reservasjonsrett er veldig lite greit. Man sier at som fastlege skal man utføre alle plikter som følger med jobben, og dersom man ikke liker disse kan man bare bytte til en annen jobb. Derimot kan ikke en ung, gravid jente som ønsker å ta abort og som møter en lege som har reservert seg på noe måte bare bytte vekk graviditeten, det var jo litt av poenget til at hun dro dit i utgangspunktet. Her er det et frihetspørsmål hvor man setter legenes frihet mot kvinners frihet, og her kan det virke som at alles oppfatning er at jenta sin frihet trumfer legen sin hver dag i uka. Dessuten er det ikke snakk om å måtte utføre eller å assistere i inngrepet, dette er noe man har kunnet reservere seg mot siden 1975. Det er kun snakk om å reservere mot å gi henvisning til institusjon som kan utføre aborten, noe som nok mange anser som en formalitet legene gjør.

På minoritetsiden står et kamelslukende og noe amputert Høyre, i tillegg til KRF og generelle abortmotstandere, ikke nødvendigvis den mest populære sammensetting man kan ha for å overbevise folket. Her sier man at man er helt enig i at legenes frihet ikke skal trumfe de gravide kvinnenes frihet, men man ønsker å legge det opp slik at denne situasjonen ikke oppstår at man må velge hvilken frihet man prioriterer. Med reservasjonsretten følger en hel rekke vilkår for at den skal få eksistere. Dersom man skal kunne nekte å henvise til abort skal dette føres opp og markeres tydelig i listene for norske fastleger, slik at de aktuelle kvinnene skal slippe å møte disse legene. I tillegg skal legen, dersom han allikevel oppsøkes for eksempel på grunn av at man rett og slett ikke har oppdatert seg rundt dette, kunne henvise til en annen lege som kan gi henvisning som oppholder seg i nærheten. Det er også et poeng, som Kristian Tonning Riise skriver i en kronikk i DB 24. oktober ifjor, at det kun er 4% (200 av 5000) av norske fastleger som ønsker å reservere seg. Legeforening selv uttalte igår at det allerede er 100 leger som reserverer seg, selv om det ikke er mulighet for dette i lovverket. Riise viser også til at ordningen med reservasjonsrett eksisterte fra 1979 til 2011 uten særlige utfordringer. Det var kun når den rødgrønne regjeringen uttalte januar 2011 at norske fastleger «ikke har frihet til å følge sin egen samvittighet i møte med etiske kontroversielle helsetjenester» at ordningen i realiteten sluttet å eksistere. Sluttpoenget til Riise er at man både kan klare å oppretteholde et verdig tilbud til gravide og kunne beskytte norske fastleger mot å henvise mot deres etiske oppfatning samtidig.

Det som også er svært viktig for denne siden er å markere er at dette ikke er en debatt for eller imot abort. Dette ble tydelig da KrFs varaordfører Jørgen H. Kristiansen skapte rabalder når han la ut et bilde av en dukke som skulle være en figur av et 12 uker gammelt foster. Disse lignet mye på dukkene Ludvik Nessa og Børre Knudsen brukte da de argumenterte mot abort på 70-tallet. Her gjelder det å være ekstremt tydelig på at man nå utelukkende diskuterer reservasjonsrett, da abort er et tverrpolitisk standpunkt som kun er motsatt av KRF.

Et annet, nytt syn på saken kom fra tre medlemmer i Unge Høyre, Hannah Atic, Serine Jonassen og Jenny Clemet von Tetzschner. Til NRK forrige onsdag argumenter de for reservasjonsretten fordi det vil gi en reell mulighet til å vise hvilke fastleger som henviser til abort, og hvilke som ikke gjør det. På denne måten beskytter det både jentene som ønsker å ta abort da de kan velge en fastlege som henviser til dette, samtidig som det blir tryggere for jenter som ikke ønsker abort og som ønsker å snakke med en fastlege som ikke vil henvise til dette.

Personlig heller jeg mot å gi fastleger reservasjonsrett, dersom man vedtar at prinsippet er at de gravide kvinnenes hensyn går først. Med andre ord, dersom man både kan praktisere reservasjonsrett og allikevel tilby et verdig tilbud til dem som ønsker å ta abort. Det må også være tydelig og god informasjon om hvem som har reservert seg, og hvem som ikke har det. Det skal være lett å endre fastlege, uavhengig av om man er myndig, dersom man oppgir at grunnen er graviditet og abort. Man kan også vurdere en øvre aldersgrense, da ikke dette nødvendigvis vil falle inn hos de aller yngste at dette er noe man burde gjøre, for eksempel at man må gi henvisning uansett til alle under 16. Å innføre reservasjonsrett burde også gjøre at man innfører informasjon om dette i seksualundervisning på grunnskolen, slik at dette er en problemstilling de aktuelle personene har vært klar over en stund. Klarer ikke kommunene å oppfylle kravene, så kan man ikke ha reservasjonsrett.

Det som nei-siden snakker om er i grunn bare hva som skjer dersom informasjonen ikke er god nok og man havner hos helt feil lege. Med alle vilkårene som følger med reservasjonsretten burde ikke dette være mulig. Her kan det også være et poeng at dersom dette skulle skje så skal det rapporteres inn, og at etter ganske få tilfeller mister den aktuelle kommunen mulighet til å tilby reservasjonsrett. Som delegasjonen fra Unge Høyre nevner, det kan gi trygghet å vite på forhånd om legen du går til er positiv eller negativ til abort. Da slipper de som kan være i en utrolig sårbar posisjon å møte en lege som anbefaler det stikk motsatte av hva man ønsker. Selv om man idag er pålagt å henvise til abort betyr ikke det at samtalen med de legene som er mot abort nødvendigvis er veldig kjekk. Leger er ikke en maskin som bare skriver ut henvisninger. Man kan f.eks. oppleve at jenta ønsker å ta abort, og det sier vedkommende at det må hun veldig gjerne gjøre, selv om det skinner rett igjennom at vedkommende ikke mener et ord av hva de sier. Da risikerer man å ende opp mer usikker enn man var før man møtte legen. Dessuten er det fult mulig å henvende seg direkte til sykehuset istedenfor å gå gjennom lege dersom man ønsker abort, noe som også et faktum som det burde opplyses bedre om. 

Rent politisk sett så er dette igrunn bare et spill hvor Høyre sluker en gigantisk kamel som kommer fra et KRF som har forbausende mye å si til tross for sine skarve 5,6% av stemmene. Det er ingen god sak for Høyre, og en sak man aldri hadde diskutert hadde det ikke vært for nettopp KRF. Stadig er det mer i denne saken en mange tror, og det kan faktisk være med å gi gravide trygghet gjennom å offentliggjøre hvem som er for og hvem som er i mot abort, og nettopp derfor støtter jeg forslaget om reservasjonsrett.

Man kan selvsagt bare si at legene ikke skal få reservasjonsrett, også ferdig med det, men den gode politikken ligger ikke alt for ofte i de simpleste løsningene.  Dersom man greier å få i både pose og sekk, nemlig ved å gi et verdig tilbud til kvinnene og en mulighet for reservasjon hos legene, hvorfor ikke? Så lenge man beholder premisset med at det er kvinnenes tilbud er det viktigste, og først når det er oppnådd kan man begynne å gi reservasjon utenom det, så burde det gå fint. 

Oppdatering, 17.02.13: 

Aftenposten publiserte idag en sak om at kun 1/3 av kvinner som tar abort oppsøker fastlegen sin først. Det vil si omlag 4800 kvinner, og med de nyeste tallene fra SSB ser man at det er omlag 4200 fastleger. Dermed er det nesten èn «ureservert» fastlege per kvinne som tar abort, og da har det enda mindre praktisk konsekvens dersom leger får retten til å reservere seg, med de restriksjonene som følger i henhold til leger på småsteder som nevnt tidligere i innlegget.

Dette er en svært følsom sak. Dersom du mener jeg har utelatt viktige poenger på en av sidene, vennligst legg igjen en kommentar om dette. Særlig når man i utgangspunktet ønsker å støtte sitte regjering er det fort mulig å la seg lure av en selektiv persepsjon.


Prøv å hold en respektfull tone i kommentarfeltet. Rasistiske og diskrimerende kommentarer blir slettet, trollere blir ignorert. Og selv om det er mange grammarnazis der ute, prøv å ikke ta helt av når dere ser en ord del ings feil please. Much thanks